تاریخچه

شرکت مهندسین مکانیک جامدات آنین در سال 1372 با هدف انجام فعالیت‌های مهندسی از طراحی تا ساخت و نصب، اجرا و راه اندازی در حوزه های تخصصی صنایع غذایی، معدنی و ساختمانی توسط جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران به ثبت رسید و فعالیت خود را در چند گرایش از جمله طراحی تجهیزات صنایع خودرو و ماشین‌سازی آغاز کرد. در سال های اخیر این شرکت در زمینه های مدیریت طرح، نظارت عالیه و کارگاهی، طراحی و مهندسی، تامین و اجرا فعال بوده است. افزون بر این، ASME ضمن تمرکز بر حوزه های صنایع فلزات اساسی، فراوری کانی های معدنی، تصفیه و تامین آب و همچنین صنایع ساختمانی با یاری ایزد منان در جهت توسعه منابع انسانی و زیر ساخت ها نیز گام های موفقیت آمیزی برداشته است. در این سال ها با جذب نیرو های تخصصی و استقرار سیستم های مدیریت پروژه و تضمین کیفیت، موفق شده ایم نزدیک به سی پروژه ی صنعتی و ساختمانی بزرگ را انجام و تحویل دهیم. برخی از این پروژه ها در زمره ی بزرگترین ها در دنیا، خاورمیانه و ایران محسوب می-شوند. با توجه به نیاز کشور و همچنین شرایط بین المللی خود را متعهد می دانیم که فراتر از حوزه های فعلی قدم بگذاریم و در صنایع مرتبط با انرژی های فسیلی و تجدید پذیر که چرخ اصلی اقتصاد کشور را می گردانند، موثر باشیم.
Image

YEARS OF SUCCESSFUL WORK History

0

Founded in 1372 in order to perform engineering activities from designing to manufacturing, from erection to installation and construction to commissioning in professional fields such as food industry, mining industry and construction industry